BD FACSAria Fusion

5-Laser, 5 pin-hole, 18-Colour Cell Sorter including BakerHood

Laser Configuration:

  • 355 nm UV Laser: 2 PMTs
  • 405 nm Violet Laser: 6 PMTs
  • 488 nm Blue Laser: 2 PMTs
  • 561 nm Yellow-Green Laser: 5 PMTs
  • 640 nm Red Laser: 3 PMTs